Piątek, 15 grudzień 2017 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
1. Usługi 2017-03-03 15:44 Bogusław Lis aktualizacja treści
2. Usługi 2017 2017-03-03 15:44 Bogusław Lis usunięcie artykułu
3. Dostawy 2017-03-03 15:43 Bogusław Lis aktualizacja treści
4. Dostawy 2017 2017-03-03 15:43 Bogusław Lis usunięcie artykułu
5. Dzierżawa 2017-03-03 15:42 Bogusław Lis aktualizacja treści
6. Dzierżawa 2017 2017-03-03 15:41 Bogusław Lis usunięcie artykułu
7. Dane teleadresowe 2017-02-28 21:08 Bogusław Lis aktualizacja treści
8. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:59 Bogusław Lis aktualizacja treści
9. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:58 Bogusław Lis aktualizacja treści
10. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:58 Bogusław Lis aktualizacja treści
11. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:57 Bogusław Lis aktualizacja treści
12. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:57 Bogusław Lis aktualizacja treści
13. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:56 Bogusław Lis aktualizacja treści
14. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla remontu częściowego Pałacu Biskupiego w Otmuchowie w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie 2017-02-28 16:45 Bogusław Lis aktualizacja treści
15. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla remontu częściowego Pałacu Biskupiego w Otmuchowie w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie 2017-02-28 16:43 Bogusław Lis aktualizacja treści
16. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla remontu częściowego Pałacu Biskupiego w Otmuchowie w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie 2017-02-28 16:42 Bogusław Lis aktualizacja treści
17. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla remontu częściowego Pałacu Biskupiego w Otmuchowie w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie 2017-02-28 16:38 Bogusław Lis dodanie artykułu
18. Z a r z ą d z e n i e Nr 20 /2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku. 2017-02-27 17:01 Bogusław Lis aktualizacja treści
19. Z a r z ą d z e n i e Nr 20 /2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku. 2017-02-27 17:01 Bogusław Lis aktualizacja treści
20. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Nyskiej, oznaczona numerem działki 164/1, 164/2, 164/3, 165/5 łącznego obszaru 0,6280 ha ( KW OP1N/00041089/0 oraz OP1N/00034413/9). 2017-02-24 16:49 Bogusław Lis aktualizacja treści
21. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Nyskiej, oznaczona numerem działki 164/1, 164/2, 164/3, 165/5 łącznego obszaru 0,6280 ha ( KW OP1N/00041089/0 oraz OP1N/00034413/9). 2017-02-24 16:47 Bogusław Lis dodanie artykułu
22. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nadziejów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 244/10 obszaru 0,0714 ha ( KW OP1N/00056669/8), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2017-02-24 16:47 Bogusław Lis aktualizacja treści
23. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nadziejów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 244/10 obszaru 0,0714 ha ( KW OP1N/00056669/8), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2017-02-24 16:45 Bogusław Lis dodanie artykułu
24. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Nyskiej i Ogrodowej, oznaczona numerem działki 299/4 obszaru 0,0327 ha ( KW OP1N/00041089/0), zabudowanej budynkiem byłej kotłowni, przeznaczonej do rozbiórki 2017-02-24 16:44 Bogusław Lis aktualizacja treści
25. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Nyskiej i Ogrodowej, oznaczona numerem działki 299/4 obszaru 0,0327 ha ( KW OP1N/00041089/0), zabudowanej budynkiem byłej kotłowni, przeznaczonej do rozbiórki 2017-02-24 16:42 Bogusław Lis dodanie artykułu
26. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Sienkiewicza, oznaczona numerem działki 299/1 i 299/2 łącznego obszaru 0,2725 ha ( KW OP1N/00041089/0), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub usługi nieuciążliwe. 2017-02-24 16:41 Bogusław Lis aktualizacja treści
27. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Sienkiewicza, oznaczona numerem działki 299/1 i 299/2 łącznego obszaru 0,2725 ha ( KW OP1N/00041089/0), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub usługi nieuciążliwe. 2017-02-24 16:40 Bogusław Lis dodanie artykułu
28. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Sienkiewicza, oznaczona numerem działki 308/21 obszaru 0,2810 ha ( KW OP1N/00030757/4 oraz OP1N/00060138/8) wraz z zabudowaniami oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 8458/10000 cz. działki nr 308/6 wraz z prawem współwłasności budynku nr 5 obejmującego trzy lokale użytkowe. 2017-02-24 16:40 Bogusław Lis aktualizacja treści
29. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Sienkiewicza, oznaczona numerem działki 308/21 obszaru 0,2810 ha ( KW OP1N/00030757/4 oraz OP1N/00060138/8) wraz z zabudowaniami oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 8458/10000 cz. działki nr 308/6 wraz z prawem współwłasności budynku nr 5 obejmującego trzy lokale użytkowe. 2017-02-24 16:38 Bogusław Lis dodanie artykułu
30. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Warszawskiej, oznaczona numerem działki 577/3, 576/3, 576/6 łącznego obszaru 0,8389 ha ( KW OP1N/00052431/3 oraz OP1N/00023465/8). Działka przeznaczona pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami. 2017-02-24 16:37 Bogusław Lis aktualizacja treści
31. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Warszawskiej, oznaczona numerem działki 577/3, 576/3, 576/6 łącznego obszaru 0,8389 ha ( KW OP1N/00052431/3 oraz OP1N/00023465/8). Działka przeznaczona pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami. 2017-02-24 16:36 Bogusław Lis dodanie artykułu
32. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Warszawskiej, oznaczona numerem działki 665/1 obszaru 0,2041 ha ( KW OP1N/00053947/0). Działka zabudowana jedną kondygnacją budynku murowanego, bez podpiwniczenia, pokrytego stropem o powierzchni zabudowy 327,34 m2. 2017-02-24 16:35 Bogusław Lis aktualizacja treści
33. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Warszawskiej, oznaczona numerem działki 665/1 obszaru 0,2041 ha ( KW OP1N/00053947/0). Działka zabudowana jedną kondygnacją budynku murowanego, bez podpiwniczenia, pokrytego stropem o powierzchni zabudowy 327,34 m2. 2017-02-24 16:34 Bogusław Lis dodanie artykułu
34. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 1/3 obszaru 1,3100 ha ( KW OP1N/00045566/6), teren użytkowany rolniczo. 2017-02-24 16:33 Bogusław Lis aktualizacja treści
35. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 1/3 obszaru 1,3100 ha ( KW OP1N/00045566/6), teren użytkowany rolniczo. 2017-02-24 16:32 Bogusław Lis dodanie artykułu
36. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 9/2 obszaru 0,5400 ha ( KW OP1N/00066341/6), teren użytkowany rolniczo. 2017-02-24 16:31 Bogusław Lis aktualizacja treści
37. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 9/2 obszaru 0,5400 ha ( KW OP1N/00066341/6), teren użytkowany rolniczo. 2017-02-24 16:29 Bogusław Lis dodanie artykułu
38. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 240/6 obszaru 0,0500 ha ( KW OP1N/00045566/6), teren niezabudowany, zagospodarowany rolniczo. 2017-02-24 16:29 Bogusław Lis aktualizacja treści
39. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 240/6 obszaru 0,0500 ha ( KW OP1N/00045566/6), teren niezabudowany, zagospodarowany rolniczo. 2017-02-24 16:27 Bogusław Lis dodanie artykułu
40. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Kałków gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 119/8 obszaru 0,0800 ha ( KW OP1N/00032627/8), niezabudowana. 2017-02-24 16:26 Bogusław Lis aktualizacja treści
41. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Kałków gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 119/8 obszaru 0,0800 ha ( KW OP1N/00032627/8), niezabudowana. 2017-02-24 16:24 Bogusław Lis dodanie artykułu
42. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Kałków gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 119/9 obszaru 0,1038 ha ( KW OP1N/00032627/8), niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. 2017-02-24 16:24 Bogusław Lis aktualizacja treści
43. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Kałków gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 119/9 obszaru 0,1038 ha ( KW OP1N/00032627/8), niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. 2017-02-24 16:23 Bogusław Lis dodanie artykułu
44. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Kałków gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 284/2 obszaru 0,1367 ha ( KW OP1N/00021399/0), przeznaczona do użytkowania rolniczego lub zabudowę mieszkaniową. 2017-02-24 16:22 Bogusław Lis aktualizacja treści
45. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Kałków gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 284/2 obszaru 0,1367 ha ( KW OP1N/00021399/0), przeznaczona do użytkowania rolniczego lub zabudowę mieszkaniową. 2017-02-24 16:20 Bogusław Lis dodanie artykułu
46. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów, obejmująca komórkę gospodarczą nr „2” o powierzchni użytkowej 50,63 m2 wraz z ½ cz. w działce oznaczonej nr 1/12 obszaru 0,0500 ha. (KW OP1N/00045566/6). 2017-02-24 16:19 Bogusław Lis aktualizacja treści
47. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów, obejmująca komórkę gospodarczą nr „2” o powierzchni użytkowej 50,63 m2 wraz z ½ cz. w działce oznaczonej nr 1/12 obszaru 0,0500 ha. (KW OP1N/00045566/6). 2017-02-24 16:18 Bogusław Lis dodanie artykułu
48. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów, przy ul. Krakowskiej nr 8, obejmująca lokal mieszkalny nr „3” o powierzchni 74,10 m2 udział 1695/10000 cz. w działce oznaczonej nr 343 obszaru 0,0662 ha wraz z garażem oraz komórką (KW OP1N/00041687/2). 2017-02-24 16:17 Bogusław Lis aktualizacja treści
49. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów, przy ul. Krakowskiej nr 8, obejmująca lokal mieszkalny nr „3” o powierzchni 74,10 m2 udział 1695/10000 cz. w działce oznaczonej nr 343 obszaru 0,0662 ha wraz z garażem oraz komórką (KW OP1N/00041687/2). 2017-02-24 16:16 Bogusław Lis dodanie artykułu
50. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Lasowice gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 175/1 obszaru 0,0500 ha ( KW OP1N/00058927/9), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ogród przydomowy lub poprawę warunków zagospodarowania swojej nieruchomości. 2017-02-24 16:16 Bogusław Lis aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-03-03 15:44:17
  • Licznik odwiedzin: 8163389