Niedziela, 18 luty 2018 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
1. Budowa mieszkań komunalnych w miejscowości Maciejowice etap III - stan zerowy 2017-12-29 18:07 Bogusław Lis aktualizacja treści
2. Ogłoszenie o zamówieniu - Otmuchów: Remont ulic: Nyskiej, Rynek i Mickiewicza stanowiący ciąg komunikacyjny przez m. Otmuchów do obwodnicy Otmuchowie (DK 46) 2017-12-29 18:07 Bogusław Lis aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa mieszkań komunalnych w miejscowości Maciejowice etap III - stan zerowy Numer ogłoszenia: 85850 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 2017-12-29 18:06 Bogusław Lis aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kałków 2017-12-29 18:06 Bogusław Lis aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałkowie o halę widowiskowo-sportową. 2017-12-29 18:06 Bogusław Lis aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu 2017-12-29 17:52 Bogusław Lis aktualizacja treści
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu 2017-12-29 17:52 Bogusław Lis aktualizacja treści
8. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OTMUCHÓW 2017-12-29 17:51 Bogusław Lis aktualizacja treści
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu 2017-12-29 17:51 Bogusław Lis aktualizacja treści
10. Burmistrz Otmuchowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznej linii kablowej YAKXS 3x35mm2 zasilającej kontenerową szatnię sportową zlokalizowaną na działce nr 53 w Malarzowicach Małych gm. Otmuchów”. 2017-12-29 17:51 Bogusław Lis aktualizacja treści
11. Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu 2017-12-29 17:50 Bogusław Lis aktualizacja treści
12. Budowa mieszkań komunalnych w miejscowości Maciejowice etap V - I piętro (ściany + strop) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bloki SILKA M24 34x24x19 cm-szt.2360; Bloki scien.SILKA E8 kl.15 33,3x20,0x8 cm - szt.900; Nadproża prefabrykowane długość 1,50 m - szt.20; Nadproża prefabrykowane długość 2,50 m - szt.4;Nadproża prefabrykowane długość 3,00 m-szt.7;Nadproża prefabrykowane długość 3,30 m-szt.4;Zaprawa do silikat.AZ 112 worek 25 kg-szt.300; Zaprawa cementowa worek 25kg-szt.240; Pręty okrągłe gładkie Ø 6 mm(strzemiona) - kg 1700,00; Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr.12 mm - kg 1470,00;Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr.14 mm - kg 3400,00; Schody żelbetowe biegów 6+spoczynki - kpl 3,00; Płyty stropowe żelbetowe-systemowe ( FILIGRAN)-m² 482,67; Beton zwykły z kruszywa naturalnego -m² 10,64; Komin Schiedel R.P.20cm 3,5 mb- kpl 1,00 2017-12-29 17:49 Bogusław Lis aktualizacja treści
13. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - Dostawa materiałów do budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ligota Wielka w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wielkiej- przetarg II 2017-12-29 17:49 Bogusław Lis aktualizacja treści
14. Zapytanie cenowe - nabór ofert - materiały biurowe 2017-12-29 17:48 Bogusław Lis aktualizacja treści
15. Zakup i dostawa 20. przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z orurowaniem dla m. Ligota Wielka gm. Otmuchów 2017-12-29 17:48 Bogusław Lis aktualizacja treści
16. Dostawa materiałów do budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ligota Wielka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wielkiej. 2017-12-29 17:48 Bogusław Lis aktualizacja treści
17. Rewitalizacja terenu rekreacyjno - wypoczynkowego Solarium wraz z monitoringiem i remontem kina Podzamcze w Otmuchowie- roboty budowlano- montażowe, mała architektura, nasadzenia - etap II. 2017-12-29 17:47 Bogusław Lis aktualizacja treści
18. Remont dróg gminnych w miejscowościach: Nieradowice dz. nr 6/83, Nieradowice dz. nr 106/2 i 7/21, Ulanowice, Suszkowice, Wierzbno 2017-12-29 17:46 Bogusław Lis aktualizacja treści
19. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont dróg gminnych, wewnętrznych w miejscowości Jarnołtów 2017-12-29 17:45 Bogusław Lis aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o zamowieniu - Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Skalnik w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej - etap I. 2017-12-29 17:45 Bogusław Lis aktualizacja treści
21. Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Solarium wraz z monitoringiem i remontem kina Podzamcze w Otmuchowie - etap III przebudowa ciągów pieszych 2017-12-29 17:45 Bogusław Lis aktualizacja treści
22. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Otmuchów: Budowa przyszkolnego basenu DELFINEK przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie, Numer ogłoszenia: 95865 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016 2017-12-29 17:44 Bogusław Lis aktualizacja treści
23. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Otmuchów: Budowa przyszkolnego basenu DELFINEK przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie Numer ogłoszenia: 48333 - 2016 2017-12-29 17:43 Bogusław Lis aktualizacja treści
24. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach - pokrycie dachowe 2017-12-29 17:43 Bogusław Lis aktualizacja treści
25. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową 2017-12-21 11:13 Bogusław Lis aktualizacja treści
26. Usługi 2017-03-03 15:44 Bogusław Lis aktualizacja treści
27. Usługi 2017 2017-03-03 15:44 Bogusław Lis usunięcie artykułu
28. Dostawy 2017-03-03 15:43 Bogusław Lis aktualizacja treści
29. Dostawy 2017 2017-03-03 15:43 Bogusław Lis usunięcie artykułu
30. Dzierżawa 2017-03-03 15:42 Bogusław Lis aktualizacja treści
31. Dzierżawa 2017 2017-03-03 15:41 Bogusław Lis usunięcie artykułu
32. Dane teleadresowe 2017-02-28 21:08 Bogusław Lis aktualizacja treści
33. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:59 Bogusław Lis aktualizacja treści
34. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:58 Bogusław Lis aktualizacja treści
35. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:58 Bogusław Lis aktualizacja treści
36. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:57 Bogusław Lis aktualizacja treści
37. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:57 Bogusław Lis aktualizacja treści
38. Dane teleadresowe 2017-02-28 20:56 Bogusław Lis aktualizacja treści
39. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla remontu częściowego Pałacu Biskupiego w Otmuchowie w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie 2017-02-28 16:45 Bogusław Lis aktualizacja treści
40. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla remontu częściowego Pałacu Biskupiego w Otmuchowie w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie 2017-02-28 16:43 Bogusław Lis aktualizacja treści
41. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla remontu częściowego Pałacu Biskupiego w Otmuchowie w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie 2017-02-28 16:42 Bogusław Lis aktualizacja treści
42. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla remontu częściowego Pałacu Biskupiego w Otmuchowie w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie 2017-02-28 16:38 Bogusław Lis dodanie artykułu
43. Z a r z ą d z e n i e Nr 20 /2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku. 2017-02-27 17:01 Bogusław Lis aktualizacja treści
44. Z a r z ą d z e n i e Nr 20 /2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku. 2017-02-27 17:01 Bogusław Lis aktualizacja treści
45. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Nyskiej, oznaczona numerem działki 164/1, 164/2, 164/3, 165/5 łącznego obszaru 0,6280 ha ( KW OP1N/00041089/0 oraz OP1N/00034413/9). 2017-02-24 16:49 Bogusław Lis aktualizacja treści
46. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Nyskiej, oznaczona numerem działki 164/1, 164/2, 164/3, 165/5 łącznego obszaru 0,6280 ha ( KW OP1N/00041089/0 oraz OP1N/00034413/9). 2017-02-24 16:47 Bogusław Lis dodanie artykułu
47. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nadziejów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 244/10 obszaru 0,0714 ha ( KW OP1N/00056669/8), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2017-02-24 16:47 Bogusław Lis aktualizacja treści
48. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nadziejów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 244/10 obszaru 0,0714 ha ( KW OP1N/00056669/8), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2017-02-24 16:45 Bogusław Lis dodanie artykułu
49. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Nyskiej i Ogrodowej, oznaczona numerem działki 299/4 obszaru 0,0327 ha ( KW OP1N/00041089/0), zabudowanej budynkiem byłej kotłowni, przeznaczonej do rozbiórki 2017-02-24 16:44 Bogusław Lis aktualizacja treści
50. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Nyskiej i Ogrodowej, oznaczona numerem działki 299/4 obszaru 0,0327 ha ( KW OP1N/00041089/0), zabudowanej budynkiem byłej kotłowni, przeznaczonej do rozbiórki 2017-02-24 16:42 Bogusław Lis dodanie artykułu
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8856971