Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Przypominamy że w dniu wyborów następuje zmiana czasu z letniego na zimowy (z godziny 3:00, na godzinę 2:00 w nocy, z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2015 r)


http://www.parlament2015.pkw.gov.pl/

Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
http://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
http://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

http://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
http://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
http://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
(wersja animowana)
http://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
http://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
(wersja animowana)
http://youtu.be/q-O50REiElM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

http://youtu.be/7rFWptIsegA

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

http://youtu.be/vEzWelABjOk

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

http://youtu.be/lWIth5P0jqE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

http://youtu.be/kbmaXGbjZE8

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 września 2015 roku w sprawie obwieszczenia o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych, lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika na terenie Gminy Otmuchów, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-18 12:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-24 14:09Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

KOMUNIKAT Burmistrza Otmuchowa z dnia 2 października 2015 roku w sprawie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Otmuchów w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

KOMUNIKAT

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 2 października 2015 roku w sprawie losowania składów

Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Otmuchów

w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Uprzejmie informuję,

że w dniu 5 października 2015 r. o godzinie 12:00

w holu Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

odbędzie się losowanie składów

Obwodowych Komisji Wyborczych

w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Burmistrz Otmuchowa
mgr inż. Jan Woźniak
 
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-02 15:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-02 15:13Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 150/2015

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października

2015 r. w składzie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-06 07:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-06 07:37Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna